Home | Programme Leonardo | Project EURO-BioHealth | Consortium | EVIC Center | Curriculum
Leonardo da VINCI
Pilot Project
ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ
Маркетинг и продажби
на пазара на труда


РЕГИСТРАЦИОННИ ФОРМУЛЯРИ
ПИСМО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
АВТОБИОГРАФИЯ
НЯКОИ ОСНОВНИ ПРЕПОРЪКИ ПРИ ПИСАНЕ НА CV
ДРУГАТА СТРАНА НА МЕДАЛА
РЕФЕРЕНЦИИ (ПРЕПОРЪКИ)
ОЩЕ ЗА ДОКУМЕНТИТЕ

РЕГИСТРАЦИОННИ ФОРМУЛЯРИ

Агенциите за подбор на персонал или отделите по персонала в повечето компании имат свои методи за обработка на предварителната информация за кандидатите. Често се попълват документи, които предоставят еднотипно информацията за всички кандидати, подредена в определен стандартен ред, за да може по-лесно да се сравнят и обработят данните. В такъв случай ще Ви се наложи да попълните формуляр за кандидатстване.
Вашата автобиография (Curriculum Vitae или СV), разгледана по-нататък в текста, Ви дава информация за попълването на този формуляр, така че винаги е полезно да имате под ръка готово СV. Никога не попълвайте формуляра с думи като “обърнете се към СV-то ми”, а по-добре напишете отново исканата информация. Ако не разполагате с актуално CV, проверете и подредете много внимателно данните, така че да няма противоречие между формуляра и CV-то, подадено по-късно.
Най-напред  внимателно прочетете всички инструкции за попълване, например, дали трябва да се пише с големи или с малки букви, със син или с черен химикал, ръкописно или печатно. Чрез тези изисквания към попълващия формуляра, от една страна, се осигурява добро и четливо копие (ако се наложи да се преснима след това), а от друга - се проверява какво внимание обръщате на изпълнението на съвсем прости инструкции, като тези как да попълните и изпратите исканите документи.
Направете чернова на формуляра. Ако имате възможност, копирайте формуляра, в противен случай - напишете отговорите си на чернова, преди да ги попълните в оригинала. Черновата ще Ви помогне да се уверите, че не сте пропуснали важна част от информацията и че местата за отговори са попълнени правилно. По-трудно е попълването в малки квадратчета, както е при банковите и митническите документи (някои от формулярите са оформени така). Ако трябва да попълвате отговорите си в малки квадратчета, това означава, че се изискват кратки отговори.
Ако наистина трябва да дадете по-детайлна информация, добавете допълнителен лист, надписан с Вашето име, но помнете, че Вие сте един от многото, които кандидатстват, и излишното количество документи не е във Ваша полза.
Там, където мястото позволява, използвайте пълни изречения, без съкращения.

По-долу е дадена примерна структура на формуляр за кандидатстване на български и на английски език. Подобни формуляри могат да се намерят на сайтовете на всички онлайн-борси и агенции за подбор на персонал.

ИМЕ НА ФИРМАТА, В КОЯТО КАНДИДАТСТВАТЕ
(EMPLOYER’S NAME)
ДЛЪЖНОСТТА, ЗА КОЯТО КАНДИДАТСТВАТЕ
(POSITION APPLIED FOR)
ФАМИЛИЯ     (г-н, г-ца, г-жа)
(FAMILY NAME)
ЛИЧНО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
(FORENAMES)
НАСТОЯЩ АДРЕС    (не забравяйте пощенския код)
(PRESENT ADDRESS)
ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР
(TELEPHONE NUMBER)
ПОСТОЯНЕН АДРЕС   (aко настоящият е временен)
(PERMANENT ADDRESS)
ДАТА НА РАЖДАНЕ   (цялата, например 7 Април 1974 година)
(DATE OF BIRTH)
НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ
(AGE)
МЯСТО НА РАЖДАНЕ
(PLACE OF BIRTH)
НАЦИОНАЛНОСТ
(NATIONALITY)
OБРАЗОВАНИЕ
(EDUCATION)

Когато се изискват, дайте подробни данни за университет, дата, образователна или научна степен, катедра, титли, специалност, тема на дипломна работа, ръководител, оценка.
Ако все още очаквате резултати, напишете кога би трябвало да са готови.
Дайте информация и за средно училище, дата, взети изпити (с каква оценка); други курсове, свързани с работата.

ТРУДОВ ОПИТ ИЛИ НАЗНАЧЕНИЯ
(WORK EXPERIENCE or EMPLOYMENT HISTORY)
Дайте данни за фирмите, в които сте работили в обратен ред, като започнете от най-актуалните, включително датите и периодите, за длъжността, която сте заемали, главните задължения и отговорности, мястото Ви в служебната йерархия (ако имате достатъчно място за всичко).

ИНТЕРЕСИ И ЗАНИМАНИЯ
(INTERESTS AND ACTIVITIES)
Добре е да опишете с цели изречения заниманията си: как участвате в тях – активно или пасивно, като наблюдател, какво Ви носи това. Не пишете за занимания, от които вече сте се отказали.

НАГРАДИ
(AWARDS)

ОПИШЕТЕ
(DESCRIBE)
Обикновено това са въпроси в свободна форма, които са насочени по-скоро към кандидатите, които за първи път ще започнат работа. Напишете занимания, които сте планирали или организирали; ако сте член на клуб, посочете дейността, както и най-големите си постижения. Обмислете отговорите си добре и ги напишете убедително. По тях ще преценят какъв тип човек сте.

ЗАЩО КАНДИДАТСТВАТЕЗА РАБОТА В ТАЗИ ФИРМА?
(WHY HAVE YOU APPLIED FOR THIS ORGANISATION?)

КАКВО МОЖЕТЕ ДА НИ ПРЕДЛОЖИТЕ
(WHAT CAN YOU OFFER?)

НА КАКВА КАРИЕРА СЕ НАДЯВАТЕ?
(WHAT CAREER PROGRESION DO YOU HOPE FOR?)

 Top

ПИСМО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Писмото за кандидатстване (мотивационното писмо) е новата версия на старата "Молба за кандидатстване".
Мотивационното писмо, както и CV-то, е търговско средство, чиято цел е да Ви "продаде" на работодателя. Ето защо, то трябва да е убедително, да е добре структурирано и четливо написано, за да създаде добро впечатление.
Ръчно написано писмо се изпраща, само ако изрично се изисква това, но ако няма такова условие, Вие сами можете да изберете дали да бъде напечатано или ръчно написано. Използва се бяла хартия, а не цветна, с формат А4, както при автобиографията.
Писмото е официален документ с конвенционална форма и структура. Задължителните структурни елементи са: точните адреси на адресата и адресанта, официално обръщение, датата на написване. Стилът е официален.
Приложени са две примерни писма: едното - според изискванията на българските езикови стандарти за писане и оформяне на молба, а другото - според западните стандарти (на английски език).

Примерно писмо на български език, според българските стандарти

Трябва да се спазва обичайното разположение на основните елементи - задължително е адресът на получателя да бъде разположен горе, вдясно на листа (за разлика от западните стандарти, където това е мястото за адреса на изпращащия писмото), датата на написване долу, вляво, а името и подписът на изпращащия писмото - долу, вдясно на листа.

До
(попълвате името на фирмата, в която кандидатствате, както и адреса, на който изпращате писмото, както е даден в обявата)

От
(попълвате трите си имена, адреса, телефонния си номер)
 

Г-н(е), Г-жо, Г-це     (името, написано в обявата)
(Ако е споменато конкретно име в обявата, ползвате тези обръщения. Ако в обявата не е посочена личност, до която да адресирате писмото си, а например само името на отдела, фирмата или организацията, тогава посочвате името на фирмата, в която кандидатствате).
Въвеждащ параграф:
посочете точното място на публикация на обявата за работа или откъде сте научили за свободното работно място.

"Маркетингов" параграф (какво предлагате):
подчертавате Вашето желание да кандидатствате за работата, Вашите предложения какво бихте направили и как бихте се справили с работата; споменавате с какво се занимавате в момента, какъв опит имате, посочвате документите и сертификатите, които прилагате към писмото.

Пояснителен параграф (лична информация):
ако е уместно, посочвате някакви лични условия или лична информация.

Последен параграф:
ако изрично е посочено да дадете информация за заплатата, която да получавате, направете го тук. В противен случай по-добре не споменавайте за това.
 

Дата, година                    С уважение:

(подпис)
Място                       (Трите Ви имена)
 
 

Примерна структура на писмо на английски език, според западните стандарти

Вашият адрес
(Your address)
Пощенски код
(Postcode)
Телефоният Ви номер
(Your telephone number)

Дата, година
(Date in full)

Името на фирмата, в която кандидатствате
(Addressee's name)
Адресът на фирмата, в която кандидатствате
(Address)
 

Dear Mr/Mrs/Miss/Ms Name
(ако е посочена конкретна личност, до която трябва да адресирате своето писмо, ползвайте тези обръщения, ако не е посочено име, тогава се обърнете с "Dear Sirs")
Въвеждащ параграф:
(Introduction paragraph: mention advertisement, job and enclosure -  CV or application form, not both).

"Маркетингов" параграф (или какво предлагате)
("Marketing" paragraph: what can you offer.)

Пояснителен параграф (лични условия, лична информация).
(Explanatory paragraph: explain your personal requirements.)

Заключителен параграф
(Last paragraph. If the advertisement asks you to give your current salary, do so here. Do not mention it otherwise)

Yours sincerely, (ако сте ползвали обръщението "Dear Sirs", редно е да завършите с "Yours faithfully,")
Your signature (Вашият подпис)

Някои основни препоръки при писането на мотивационно писмо:

 1. Логиката и смисълът на писмото за кандидатстване е далеч по-дълбок, отколкото може да изглежда. Докато автобиографията е предвидима като форма и съдържание, то писмото трябва да бъде Вашият "коз". То Ви дава възможност да се "продадете" по един по-творчески, агресивен и убедителен начин.
 2. В писмото трябва да има някаква "примамка", т.е. трябва да споменете нещо, което да накара потенциалния работодател да Ви покани на интервю, защото твърдението Ви звучи предизвикателно и привлекателно, например: "Ако някога сте си представяли, че може да наемете човек, който да увеличи вашите продажби за 3 месеца с 20%, то тогава сте попаднали на точния човек." Всъщност това е и целта на писмото – да Ви поканят на разговор. След това има други правила и похвати.
 3. Вашето писмо трябва да добави съдържателност към CV-то Ви.
 4. Трябва да проявите творчество и да разширите информацията за своите постижения, амбиции и предимства за длъжността.
 5. Полезно е да представите допълнителна информация (такава, която не фигурира в автобиографията Ви), отнасяща се до Ваши контакти в съответния бизнес сектор, специфични проекти, в които сте участвали, познания за самата компания или за конкуренцията.
 6. В писмото Ви не трябва да има празни ласкателства и възхвали за компанията. Винаги е приятно, когато някой Ви казва колко добър и уникален сте, но когато дойде моментът да се вземе решение дали си струва той да бъде поканен на интервю или не, ласкателствата нямат кой знае какво влияние.
 7. Трябва да се концентрирате върху това как ще допринесете за успеха на компанията, но не стигайте до крайности и не обещавайте невъзможното. Бъдете последователен и конкретен.
 8. Добро мотивационно писмо можете да напишете, ако познавате добре компанията - нейната история, основна насоченост и бизнес-стратегия, общите нужди, свързани с персонала, продуктите и услугите и характеристиките им, които се считат за ключ към успеха и т.н.
 9. Трябва да си създадете адекватен профил, който да свидетелства за това, че сте идеалният кандидат за длъжността. За това е необходимо да имате достатъчно информация за общите критерии, по които ще бъде оценявана Вашата кандидатура. Вашата интуиция и познания за бизнеса би следвало да Ви помогнат да предположите какво може да цени работодателят Ви. Ето защо е необходимо внимателно да проучите компанията - днес това е далеч по-лесно, благодарение на достъпа до Интернет и широкия интерес на медиите към бизнеса.
 10. Когато не разполагате с достатъчно информация за стратегията на компанията и нейната пазарна позиция, е по-добре да потърсите повече  информация и да прецените внимателно дали тя наистина е подходящо и интересно място за работа.
 11. Когато се кандидатствате по публикувана обява, трябва да посочите, че очаквате да бъдете информиран за резултатите от конкурса, независимо дали те ще са с положителен или отрицателен изход.
 12. Персонализирайте писмото. Ако е възможно, обърнете се по име към отговорника по наемането. Безличните обръщения от типа “Уважаеми господа” показват, че не познавате фирмата, и демонстрират дистанцираност. Запомнете, че четящите търсят хора, които се отличават и изпъкват.
 13. Бъдете естествен. Използвайте ясен стил, без дълги и завързани изречения. Пазете се от двете крайности: скован формален език или разговорен фамилиарен стил. Не разчитайте на намеци, а кажете нещата открито и направо. Използвайте повече глаголи.
 14. Бъдете конкретен. Уверете се, че става ясен отговорът на въпроса “Защо да наемем този човек?” Избягвайте клишета и общи характеристики от типа “Аз съм общителен”, а наблегнете на най-ценните си качества.
 15. Бъдете позитивен. Не се оплаквайте от сегашната си работа или шеф. Не умолявайте и не хленчете - едва ли искат да наемат отчаяни хора.
 16. Бъдете откровен, но не нахален. Кажете им, че сте квалифициран за работата, а не я изисквайте. Не се “натягайте” пред компанията, а обяснете защо я намирате привлекателна (иначе не бихте кандидатствали).
 17. Оформете писмото добре - четливо, без правописни грешки. Подпишете го лично. Запазете копие и за себе си.


В практиката се използват голям брой варианти и разновидности на писма:


Много добри примери на мотивационни писма могат да бъдат намерени на адрес:
www.jobtiger.bg

На същия адрес могат да бъдат прочетени и много други материали, свързани с търсенето на работа, които се отличават с професионален подход и практическа насоченост. Jobtiger се утвърждава като най-добрия сайт за онлайн-услуги, свързани с трудовата заетост.

 Top

АВТОБИОГРАФИЯ

Добре познатите ни автобиогрофии вече са история. Бъдещият работодател изглежда вече не се интересува дали кандидатите за работа произхождат от “прогресивно работническо семейство”.
Дойде времето на CV-то. Латинското Curriculum Vitae (CV, или американския му вариант Resume) – кръг на живота или животоописание, стана синоним на познатата ни автобиография. Типичната автобиография започва с изброяване на събития и факти от по-далечната към по-близката година.

Основно изискване при писане на CV е главните данни да бъдат изнесени в началото на текста, а останалото да е допълнение и доказателство към него. С други думи, информацията трябва да се подреди, като се тръгне от настоящата година и се върви назад във времето.

CV-то започва с пълното име на кандидата. Има различни подходи относно датата и годината на раждане. Според американските стандарти отбелязването на  рождения ден е вид дискриминация. Практиката обаче показва, че за европейската и българската практика това е необходимо, защото рано или късно се стига до въпроса за възрастта, дори ако кандидатът е дама.

Уводната част на CV-то трябва да съдържа адреса и телефоните за контакт. Там се описва и семейното положение на кандидата. Американците не искат тази информациа, но европейците държат да се посочи дори броя на децата.

По-нататък в CV-то следва информация за образованието. И тук се започва с най-актуалното. Отбелязва се следдипломната квалификация, посочват се годините на обучение, учебното заведение, специалността. Трябва да се опишат допълнителните специализации, завършените образователни курсове.

Има смисъл да  посочите вида на завършеното средно образование само тогава, когато става въпрос за езикова или математическа гимназия или пък техникум със специализиран профил. Не е добре да се връщате по-назад във времето – например към  началното училище.

Следва трудовия опит. Започнете с последната си месторабота и се връщайте назад . Добре е да отбележите не само годините, в които сте заемали дадена длъжвост, но и месеците. Посочете длъжността и фирмата и опишете в едно изречение нейния предмет на дейност (например: търговия, туризъм, производство и т.н.). Избройте в конспектиран вид задълженията, които сте имали, функциите, които сте изпълнявали, за колко хора сте отговаряли и тяхната длъжност.

Трябва да прецените дали да опишете всички заемани от Вас длъжности. Ако имате малък трудов опит, и най-краткотрайният ангажимент придобива значение. В случай, че стажът Ви е по-продължителен, едва ли ще е интересно какво сте работили през ваканциите.

По-нататък можете да опишете другите си професионални умения. Посочвате езиците, които владеете и на какво равнище, компютърните умения, които притежавате, имате ли шофьорска книжка и пр.

Автобиографията завършва със стандартното изречение, че можете да представите препоръки при поискване от работодателя (ако разбира се можете да го направите!).

Дължината на CV-то трябва да бъде една, най-много две страници. Ако имате дълъг трудов стаж, автобиографията Ви може да достигне до две страници. CV-то трябва да бъде написано на машина или на компютър. В днешно време няма извинение за документ, писан на ръка.
Когато това не се изисква изрично, не бива да изпращате снимки. Когато са необходими, те трябва да бъдат портретни, в стандартен размер – като за паспорт и, разбира се, актуални.

При писането на автоиография датите се отделят в лявата страна на страницата, а останалата част от информацията – вдясно. Пише се: дата на раждане, адрес, телефони и т.н. Целта е да се борави без затруднение с информацията и работодателят от пръв поглед да намери онова, което го интересува.

Когато автобоиграфията се носи лично, листът не бива да се сгъва. Ако се изпаща по пощата, пликът трябва да е голям (формат А4 или поне А5), да не е розов, син, на цветенца и пр. Не бива да използвате пликове то сегашната или бившата си месторабота и с фирмения знак на компанията, в която продължавате да работите.

Следва една примерна структура на хронологично СV  (на български и на английски език) с посочени указания за попълване:
 

ФАМИЛНО ИМЕ
(FAMILY NAME)
Напишете Вашето фамилно име.

ЛИЧНО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
(FORENAMES)
Напишете Вашето лично име и презиме. Ако името Ви не посочва ясно пола Ви, прибавете в скоби (М) с латинско обозначение (М) или (Ж) с латинско обозначение (F), за да уточните пола.

АДРЕС
(ADDRESS)
Не забравяйте пощенския код.

ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР
(TELEPHONE NUMBER)
Трябва да напишете телефонния си код; ако имате телефонен секретар, упоменете за него.

ДАТА НА РАЖДАНЕ
(DATE OF BIRTH)
Дата се изписва без съкращения, например 25 октомври 1965 година.

НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ
(AGE)

НАЦИОНАЛНОСТ
(NATIONALITY)
Когато кандидатствате за работа в чужда държава, би трябвало да уведомите работодателя си дали имате легална работна виза.

ОБРАЗОВАНИЕ
(EDUCATION)
Трябва да изредите имената на средното и висшето училище, което сте завършили, или на колежа, техникума, гимназията, като дадете адресите им и годините, през които сте учили и завършили в тях.

КВАЛИФИКАЦИИ
(QUALIFICATIONS)
Трябва да се степенуват квалификациите, които са от първостепенно значение за конкретния бъдещ работодател (образователна степен, професионални квалификации). Добре е да посочите  основни предмети, които сте учили в университета, и по-важните държавни изпити; курсовете, които сте завършили, ако са свързани с работата, за която кандидатствате.

ТРУДОВ СТАЖ
(EMPLOYMENT HISTORY)
Най-напред посочвате настоящата или последната си работа. Напишете и годините, през които сте работили, както и името на фирмата, в която сте работили, длъжноста, която сте заемали, основните Ви задължения и отговорности, мястото Ви в професионалната йерархия.

ИНТЕРЕСИ И ЗАНИМАНИЯ
(INTERESTS AND ACTIVITIES)
Посочете активността на участието си - дали сте само зрител, участник, организатор или член. Ако имате награди от състезания или конкурси, може  да ги споменете.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
(ADDITIONAL INFORMATION)
Може да поместите допълнителна информация за себе си, която не е засегната по-горе. Например ако имате някакви здравословни проблеми, подчертайте, че това не Ви пречи да изпълнявате работните си задължения. Допълнителна информация може да се помести и в молбата за кандидатстване.

Структурата и акцентите на CV-то зависят от опита,  който имате, и от характера на бъдещата Ви работа. С усъвършенстването и напредването Ви в кариерата, бихте могли да промените акцентите в своето СV, както и да изпуснете информация, която Ви се струва вече ненужна, или да разполагате с няколко варианта на CV за различни случаи.

Съществува още една разновидност, наречена професионално или служебно СV. Професионалното СV показва професионалното Ви развитие и как сте реализирали уменията си, а не проследява в хронологичен ред трудовия Ви стаж. По този начин можете да пропуснете периоди, през които не сте работили, въпреки че не бихте могли да ги прикриете по време на интервюто или в молбата си за кандидатстване.

 Top

НЯКОИ ОСНОВНИ ПРЕПОРЪКИ ПРИ ПИСАНЕ НА CV

Много добри примерни модели на CV могат да се намерят на сайта на jobtiger (www.jobtiger.bg), в книгата “Как да напишем CV”, написана от авторски колектив и издадена от "ВЕСИ 2000", в специализираното приложение “Кариери” на в. “Капитал” и др.
 Top

ДРУГАТА СТРАНА НА МЕДАЛА

ИНТЕРНЕТ-АГЕНЦИИТЕ,
ИЛИ ТЪРГОВИЯТА С ИСТОРИЯТА НА ЖИВОТА ВИ

Електронният вариант на Вашето CV напоследък се оказва документ с пазарна стойност, средство за печелене на пари. За кандидата за работа може би ще е шокиращо да разбере, че личните му данни, изпратени в Интернет, могат да бъдат използвани и продадени като стока. Но, както ще потвърди всеки посредник, имената и адресите си имат своята цена.

Основната заслуга за откриването на пазара на СV се приписва на Пол Смит, шеф на FirstPersonGlobal.com, един от водещите трудови Интернет-посредници в Европа, специализиран в технологичния сектор. “За да може бизнесът да привлече инвестиции, са му необходими бази данни както за кандидатите, така и за клиентите. В стартовата точка  на пазара, където компаниите от бранша отчаяно се нуждаят от капитал, от съществено значение за тях е с колко СV-та разполагат и колко хора ще платят, за да ги разгледат.”

Практически най-голямата банка за работни места е Интернет, реалният обем на всички частни и лични данни в киберпространството е огромен. “Някои електронни агенции по труда позволяват на други служби да преглеждат тяхната база данни срещу такса”, казва Смит. Всичко би било в рамките на етиката, ако те открито обявяват това. По правило обаче кандидатите не четат условията на посредническата агенция, а след като предварително не са поставили условие данните им да не бъдат разпространявани, на практика дават разрешение тяхното СV да бъде използвано. Дали хората изобщо си дават сметка, че личните им данни могат да станат достояние във всяка точка на света?
Когато изпрати своето СV на някой електронен адрес, кандидатът повече не може да контролира как ще бъде използвано то. Заплашва го дори опасността настоящият му шеф или началникът на отдела за човешки ресурси на фирмата, в която работи, да се натъкне на СV-то и той автоматично да попадне в графата на нелоялните служители. Това може да се случи, дори името да не е посочено – данните са достатъчни за разпознаване.

Освен неприятната мисъл, че из киберпространството се разпространяват подробни лични данни за Вас, още по-подтискащо е, че милиони разочаровани кандидати, които са изпратили СV-то си в Интернет, никога не си намират работа, а в същото време сведенията за тях се използват като източник за печелене на пари. Неминуемо възниква и въпросът защо агенциите – посредници на пазара на труда трябва да продават най-ценния си актив – базата данни със СV-та?  “Просто това е част от войната за таланти,” обяснява Розалинд Реншоу, която издава бюлетина с обяви за работа “Интервюър”. Добрите кандидати се превръщат в продаваема стока.

Каквато и да е причината, агенцията на Смит предлага сведенията за кандидатите по пет пенса на човек, а Иън Уолтър от Eden Brown казва, че няколко пъти са му предлагани бази данни за кандидати за работа, но той ги е отхвърлял като съмнителни. Пол Барет от Tempz.com отбелязва, че определянето на стойността на СV-то на най-добрите кандидати е разбираемо, като се има предвид каква комисиона може да получи за тях някоя агенция по подбор на персонал.

Доста типичен е примерът с агенцията Tate Appointments, която срещу такса за търсене предлага на други агенции онлайн-достъп до своята база данни. Secretanies Plus плаща за достъп до известна и реномирана база данни и разпространява сведенията за отделни кандидати в съдружие с още няколко сродни агенции, но само след като получи разрешение от кандидатите да бъдат представени за конкретно работно място, предлагано от друга агенция.

Какви са причините за търговията с данни и как кандидатът би могъл да се предпази от разпространяване на лични данни? “Когато споделяте с напълно непознат човек историята на живота си, за да може той да Ви намери работа, Вие априори му се доверявате изцяло. Въпросът е доколко е етично агенцията да се възползва от Вашето доверие. А дали регистрирането Ви в Интернет-агенция по труда е по презумпция явно съгласие от Ваша страна всеки делови субект да се възползва от личните Ви данни, както намери за добре? Повечето собственици на електронни агенции по труда смятат, че отговорът на тези въпроси е “да”. Така че, ако не искате личните Ви данни да се реят из киберпространството като инструмент за печалба, просто не използвайте Интернет-услугите,” съветва британският в. “Гардиън”.

 Top

РЕФЕРЕНЦИИ (ПРЕПОРЪКИ)

Все по-често наличието на референции е важно условие при кандидатстване за работа и при равни други условия може да се окаже решаващо.

Референците (препоръките)  се изискват най-вече от кандидатите за ръководни длъжности. В западните страни предоставянето на препоръки е доста разпространена практика, с една сравнително ясна и стандартизирана процедура, с изключение на САЩ.  Доста често работодателите в Америка отказват да предоставят препоръки заради нарастващия брой заведени съдебни искове от страна на бивши служители поради незадоволителни препоръки от работодателите.

Обичайната практика в България е препоръките да се предоставят в две форми - писмена и устна. Обикновено те имат малко или почти никакво влияние при взимането на крайното решение за назначаване. Това е валидно особено при кандидатстване в българска компания.

Обикновено се наблюдават две крайности:

 1. Много позитивни писмени препоръки, често подготвени от самите кандидати и описващи ги като хора без никакви недостатъци;
 2. Силно негативни, обикновено устно предоставяни препоръки (въпреки че служителят може да е работил за компанията повече от 5 години, през които да е дал много за нея).
Някои насоки за успех при искането и предоставянето на препоръки:


Често в българската практика най-добрата форма на препоръките е устната, тъй като директният контакт е по-въздействащ.

Някои практически съвети:

Добре е препоръките да имат следната структура:
 1. Уводна част, в която се описва от колко време и в качеството на какъв референтът познава кандидата.
 2. Основна част, която представлява задълбочен анализ на личността и пряко и косвено свързаните с работата характеристики на кандидата. В препоръката трябва да се посочат не само всички положителни характеристики, но и областите, в които кандидатът е постигнал професионално развитие, така че тя да звучи достоверно.
 3. Заключителна част, която включва препоръката на референта за наемането на кандидата.
Понякога компаниите имат стандартизирани форми за предоставяне на препоръки, които се изпращат директно на референта.

Особено важно е предварително да са обмислени и съгласувани всички детайли по даването на референции, както и възможните референти. Ако в другите документи (CV или мотивационно писмо) щедро сме обещали референции при поискване, трябва да сме готови на бърза реакция, ако те наистина бъдат поискани. Ако нещата не са предварително съгласувани, възможни са неприятни изненади дори от хора, на които сме разчитали.

Полезни модели на писма за искане на препоръки могат да се намерят на www.jobtiger.bg.

 Top

ОЩЕ ЗА ДОКУМЕНТИТЕ

Важно е да спазите много педантично всички канцеларски изисквания. Ако се изисква мотивационно писмо, не изпращайте само CV. Ако се изискват препоръки, изпратете и тях, вместо да споменавате в автобиографията си, че можете да получите такива.
Непременно отбележете ясно на всички документи (включително и на пощенския плик) името си и позицията, за която кандидатствате, дори ако в обявата се споменава само една вакантна позиция.

Когато в обявата има адрес за електронна поща, проверете дали документите могат да се изпратят на него или е задължително това да стане по обикновена поща. В случаи, когато електронната поща е валидно средство за комуникация, не изпращайте празно писмо с прикрепена Ваша автобиография. Очевидно е, че това ще направи лошо впечатление - разглеждайте електронното писмо като идентично на хартиеното мотивационно писмо. Озаглавете писмото по подходящ начин.

При положение че и електронната, и обикновената поща са валидни средства за изпращане на документите, използвайте и двете.
Документите трябва да се изпратят само веднъж, затова направете това само, когато сте сигурен, че те са напълно готови и комплектовани. Не задавайте въпрос по електронната поща, като към писмото прикрепите автобиографията си, само за да установите от отговора, че е необходимо да я преработите и изпратите отново.

Вече сте изпратени на “поправителен изпит”!
Ако документите, изпратени по електронната поща, са на български език, е задължително да пишете на кирилица. Сериозните компании нямат проблем с разчитането на кирилицата. Ако те не могат да прочетат какво сте им написали или имат елементарни проблеми със съвместимостта, с шрифтовете, то в тази компания нещо не е наред. Не използвайте усмивки, многоточия и неформални поздрави. Писмо се започва с "Уважаеми" и завършва със "С уважение".

Направете всичко възможно, за да разберете името на човек, до когото да адресирате кореспонденцията си. Освен че по този начин вероятно ще подразните приятно самолюбието на въпросния служител, съществува вероятност документите Ви да прескочат известна част от редицата папки, пощенски кутии и други елементи на обичайния административен хаос. Това е във Ваш интерес.
Важно е работодателят да запомни истинското Ви име далеч преди интервюто. Това включва:

Не забравяйте, че Ви изучават и оглеждат чрез всички преки и косвени белези и всичко във Вашето поведение, отношение, облекло, документи има значение.


ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА ПАЗАРА НА ТРУДА

АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИЯТА И ОЦЕНЯВАНЕ
НА ПРЕДИМСТВАТА И НЕДОСТАТЪЦИТЕ НА
БЪДЕЩАТА  РАБОТА

ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ

ИНТЕРВЮ

ПРОБНИЯТ ПЕРИОД

РАБОТА В ЧУЖБИНА ЧРЕЗ ПОСРЕДНИК

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

САЙТОВЕ В ИНТЕРНЕТ


Back | Top